Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument

Hierin kunt u alles nalezen

Download onze dienstverleningsdocumenten

Wat mag je van ons verwachten, en welke kosten brengen wij jou in rekening. Het is belangrijk om de wederzijdse verwachtingen vast te leggen voordat er advies wordt gegeven.

Dit staat beschreven in onze dienstverlening documenten.

Sinds 1 januari 2013 is er een wettelijke wijziging doorgevoerd in de financiële dienstverlening waardoor het systeem van vergoedingen voor het adviseren en het bemiddelen sterk gewijzigd is. De provisie van het adviseren van bijvoorbeeld levensverzekeringen en hypotheken zitten niet meer in het product verwerkt. Verzekeraars bieden nu netto producten aan waar geen provisie meer in zit. De kosten voor het adviseren en het bemiddelen moeten nu door de adviseur apart in rekening gebracht worden. Dit is zelfs wettelijk verplicht.

Het dienstverleningsdocument moet hier duidelijkheid over scheppen.

Wat is een dienstverleningsdocument?

Het is een gestandaardiseerd document om inzicht te krijgen in de gemiddelde kosten en de mate van de dienstverlening van de adviseur. Dit document wordt aan je afgegeven voordat je het adviestraject met de adviseur bespreekt. Het document toont aan dat de advies en bemiddelingskosten in verhouding staan tot de werkzaamheden die wij ervoor verrichten. Er zijn dienstverleningsdocumenten beschikbaar per product. Alle financiële dienstverleners maken gebruik van het gestandaardiseerd document om het onderling vergelijken van adviseurs mogelijk te maken, waaronder de kosten voor advies en bemiddeling van de adviseur.

Voor alle complexe producten is er een dienstverleningsdocument opgesteld?

Het document is opgesteld voor de producten waar sinds 1 januari 2013 een wettelijk provisieverbod voor geldt. Het gaat om de volgende producten:

  • Uitvaartverzekeringen
  • Overlijdensrisicoverzekeringen
  • Overige levensverzekeringen
  • Bankspaarproducten
  • Hypotheken
  • Deelnemingen in een beleggingsfonds
  • Betalingsbeschermers
  • Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen


Deze website is gemaakt door Contaqt
Deze website maakt gebruik van Coockies. Lees meer over onze cookieverklaring