NHG

Nationale Hypotheek Garantie

Voor extra zekerheid

Bij het kopen van een huis kan jij ervoor kiezen om Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te sluiten. Een hypotheek met NHG hebt meerdere voordelen. Ten eerste krijg jij van de geldverstrekker een korting op de rente. Het tweede voordeel is nog veel belangrijker, het is namelijk een vangnet voor het geval jij niet meer aan jouw financiële verplichtingen kunt voldoen.

Geldverstrekkers geven een korting op hypotheken met NHG omdat ze bij deze hypotheken een kleiner risico lopen. Als de huiseigenaar niet meer kan voldoen aan de betalingsverplichtingen door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of echtscheiding, kan er onder voorwaarden een kwijtschelding volgen van de restschulden na eventuele verkoop.

Uiteraard zal NHG ook kijken of het mogelijk is te blijven wonen met één inkomen wanneer er relatiebreuk in het spel is.

Wat zijn de voorwaarden voor een hypotheek met NHG?

Het aankoopbedrag van uw woning mag in 2021 maximaal € 325.000, - zijn. Ga jij ook verbouwen? Dan mag het aankoopbedrag en de verbouwingskosten niet meer dan € 344.500 bedragen. Voor het treffen van energiebesparende voorzieningen mag je ook 6% meenemen over de koopsom mits het extra bedrag volledig wordt besteed aan de energiebesparende voorzieningen. Een lening met NHG is ook mogelijk wanneer jij jouw bestaande lening wenst te verhogen voor bijvoorbeeld een verbouwing, of je wenst uw hypotheek over te sluiten voor een lagere rente. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Wat zijn de kosten van NHG?

Jij betaalt voor NHG eenmalig een premie van 0.7% over de totale lening. Omdat de NHG-premie aftrekbaar is van de belasting en je met NHG vaak een lagere rente betaalt, heb jij deze kosten meestal snel terugverdiend.

Wij verzorgen voor jou ook het aanvragen van de NHG. Ook bij het oversluiten van jouw hypotheek wat momenteel veel gebeurt nu de rente zo laag staat, is het mogelijk om te kiezen voor NHG.

Om voor NHG in aanmerking te komen bij oversluiten van de hypotheek is woningverbetering niet meer vereist.

Een eventuele boeterente vanwege het openbreken van het contract wordt meestal snel terugverdiend door de lagere maandlasten. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting is voor een starter of een doorstromer tot 35 jaar 0% i.p.v. van de eerdere 2% mits de woning dient tot hoofdverblijf.

Schenking

Ook een bedrag schenken aan een koper tot een bedrag van € 105.302, - is in 2021 nog steeds mogelijk. De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar zijn. De schenking is vrij van schenkbelasting.Meer informatie in ons dienstverleningsdocument

In ons dienstverleningsdocument leest u alles over onze dienstverlening Bekijk nu