Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Laat jouw nabestaanden verzorgd achter

Een overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerde bedrag uit bij overlijden van de verzekerde. Als de verzekerde in leven is op de einddatum van het contract vervalt de verzekering zonder een uitkering te verrichten.

Een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten om het financiële risico van het overlijden af te dekken. Deze verzekering keert bij overlijden voor de einddatum van het contract het verzekerde bedrag in één keer uit. De verzekering wordt vaak afgesloten om nabestaanden met de uitkering financieel weer op gang te helpen, of een financiering deels of volledig af te lossen, bijvoorbeeld een hypotheek.

Is een overlijdensrisicoverzekering een verplichte verzekering?

Bij het kopen van een huis met een hypotheek, kan de geldverstrekker deze verzekering verplicht stellen. Echter het merendeel van de geldverstrekkers hebben deze eis laten vervallen. Consumenten konden op grond van hun gezondheidstoestand geen verzekering afsluiten, geen verzekering betekende concreet dat ook de hypotheek niet mogelijk was. Nu dit bij het merendeel van de geldverstrekkers geen eis meer is zijn er veel meer mogelijkheden om voor consumenten een hypotheek af te sluiten, dat staat dan los van de gezondheidstoestand van de aanvrager. Ook zonder een eventuele verplichting van de geldverstrekker kiezen de meeste woningeigenaren toch voor deze verzekering, zodat de nabestaande bij een onverhoopt overlijden toch in staat blijft om te blijven wonen, nu de hypotheek deels of volledig afgelost wordt vanuit de overlijdensrisicoverzekering.

Nabestaanden goed achterlaten

Een overlijdensrisicoverzekering is ook voor jonge gezinnen aan te raden. Door het overlijden van één van beide partners valt ook dat inkomen weg. De maandelijkse vaste lasten gaan veelal onverminderd door. Met de uitkering kan deze terugval in het inkomen t.b.v. de achterblijvende partner worden opgevangen. Hierdoor blijven bijvoorbeeld de woonlasten betaalbaar en kan eventuele kinderopvang e.d. betaald worden.

Premies zijn sterk gedaald

Bij het overlijden wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd. De hoogte van de premie is afhankelijk van de kansberekening van overlijden binnen een bepaalde periode. Door onze gezonde leefstijl stijgt de gemiddelde leeftijd. De kansberekening dat een verzekeraar voor de einddatum van het contract moet uitkeren wordt daarmee kleiner. Daardoor zijn de premies voor deze verzekering de afgelopen jaren fors gedaald. Hierdoor kan het vaak ook uit om lopende overlijdensrisicoverzekeringen te vervangen door een nieuwe verzekering tegen een lagere premie, wel zal de verzekeraar vragen stellen over de gezondheidstoestand. Dus eerst zorgdragen voor een nieuwe verzekering en dan pas de oude verzekering opzeggen.Meer informatie in ons dienstverleningsdocument

In ons dienstverleningsdocument leest u alles over onze dienstverlening Bekijk nu
Deze website is gemaakt door Contaqt
Deze website maakt gebruik van Coockies. Lees meer over onze cookieverklaring